MİSYONUMUZ
Çocukların yaratıcılık yeteneğini geliştirerek, müzikle uyum içersinde sevgiyle dans etmelerini sağlamak, fiziksel ve ruhsal estetik kazandırmak, sanatı sevdirmek ve ilerde öğretmen veya dansçı olarak kariyer kazandırabilmektir .
VİZYONUMUZ
4-11 yaşları arasında okul eğitiminin yanı sıra bale eğitimine başlayan öğrencileri sanata ve sanatsal etkinliklere değer veren, klasik bale, modern dans ve modern bale, plastik, pandomim, emprovizasyon, solfej, dekor ve kostüm, bale tarihi, piyano, keman alanlarında yeterli bilgi ve beceri kazanmış, zamanını değerlendirmeyi bilen, kendine güvenen, ,başkalarının fikirlerine saygılı, yeniliklere açık, demokrasiye ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak yetiştirerek meslek edinmelerini sağlamak.
HEDEFİMİZ
Tüm öğrencilerimizi;
- Sanatı seven ve sanatsal etkinlikleri yakından takip eden,
- Rus ve İngiliz ekolünü öğrenerek, bale sanatında tüm dünya ekollerinin yelpazesinde eleştirel bakış açısı gösterebilen,
- Evrensel değerleri vücut diliyle anlatabilme yeteneği kazanabilmiş,
- Müzikle uyum içinde dans eden,
- Balenin görsel ve işitsel bir sanat dalı olduğunu bilen,
- Dekor ve kostüm konularında temel bilgilere sahip,
- Balenin tarih içindeki gelişimini bilen,
- Sahne tecrübesi kazanmış,
- İyi bir bale izleyicisi olmuş,
- Öğretmen veya dansçı olarak kariyer imkanına sahip,
- Pozitif düşünen, paylaşma duygusu gelişmiş, kendine güvenen, kültürlü, disiplinli bireyler olarak yetiştirmektir.